۲ مطلب در شهریور ۱۴۰۰ ثبت شده است

پنجره هواپیما

✈نشستن کنار پنجره هواپیما ممنوع !🚫
نشستن کنار پنجره هواپیما درست همانند قرار گرفتن در معرض اشعه قوی ایکس است، زیرا حداقل ۱۰ هزار مرتبه به خورشید نزدیک تر هستید!

مرگ انسان ها

 ☠ ۱۰ نکته جالب درباره مرگ انسان ها که ۱۰۰% نمی دانید!

درباره وب
خوب گوش کردن را یاد بگیریم
گاه فرصتها بسیار آهسته در میزنند...