آلزایمر

💢در این تصویر اگر 4 نفر می‌بینید یعنی آلزایمر دارید ،اگر 6 نفر می‌بینید در حال گرفتن آلزایمر هستید، اگر 8 نفر می بینید عادی هستید،اگر 10 نفر دیدید یعنی مغزتون مثل ساعت فعاله

درباره وب
خوب گوش کردن را یاد بگیریم
گاه فرصتها بسیار آهسته در میزنند...